`

Over Art-age

 

 

ART-AGE stimuleert de verbindingen tussen generaties tot buiten de landsgrenzen. ART-AGE is opgericht om in Nederland en Europa deze aanpak te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen. Betrokkenheid van de filmwereld met de grote samenlevingsthema’s is een belangrijk doel. In het verleden droeg het filmfestival Oud is IN Beeld bij aan nieuwe wijzen van programmering van filmtheaters en bioscopen (oa middag programmering) die oudere doelgroepen in hun marketingstrategie willen integreren.

 Landelijk bundelt ART-AGE jarenlange ervaring met eerdere intergenerationele festivals en concept-ontwikkeling, middelenwerving en organisatie. De feitelijke inhoud en vormgeving, filmselectie en debat worden lokaal bedacht en bepaald, waarbij 'gastprogrammeurs' uit netwerken van jongeren en ouderen worden uitgenodigd. Zij kunnen een beroep doen op het landelijke team en lokale professionele programmeurs om steun te bieden bij de filmkeuze en de keuze van debatthema's. Van zo'n werkwijze mag grote diversiteit in keuzen en creativiteit worden verwacht.

Bestuursleden Ger Tielen (oa NPOE, taskforce Ouderen en Arbeid), Yvonne Witter (Actiz/Aedes) en Conny Groot (Oud is IN Beeld, Euro+ Songfestival) constateren dat instituties en samenleving behoefte hebben aan nieuwe trends in werving en communicatie om hun bereik en effectiviteit te vergroten. De toekomstige intergenerationele solidariteit is urgent en vraagt om nieuwe politieke, economische én culturele antwoorden.

Er zijn tal van succesvolle programma's die welwillende burgers bereiken met veelal vluchtige resultaten. De toekomstige verstandhouding tussen jong en ouder vraagt om een voortdurende betrokkenheid, om mensen die zich – met inzet van culturele middelen - langdurig willen inzetten.

 ART-AGE maakt met FOREVER YOUNG een start met het creëren van een pool van mensen die deze continuïteit nastreven. Film en debat zijn laagdrempelig om een breed scala aan bezoekers aan te spreken. Voor de toekomst staan programma’s op stapel die met name van vitale ouderen hun inzet zullen vragen voor de kwetsbaren; jong en oud.

Design by Sterk-Werk   |   Powered by Ubora
0: